I-SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: Yes Donanım Yazılım ve Bilişim Tek. Tic. Ltd. Şti. (“SATICI”)

MERSİS No: 0950096757500001

Adres: Esentepe Mah. Seyran Cad. No:1/14 Çorlu-Tekirdağ/TÜRKİYE

Telefon (Müşteri Hizmetleri ): 444 2059

Web Adresi: www.kurssenle.com

II-ÜRÜNÜN TEMEL NİTELİKLERİ

Bu Ön Bilgilendirme Formu’ nun konusu ürün, Satıcı tarafından sunulan Kurssenle eğitim destek hizmetlerinin bir parçasıdır. “Kurssenle” üniversite ve lise sınavına hazırlanan lise öğrencileri ve/veya mezunları için hazırlanmış, internet üzerinden erişilebilen bir eğitim destek hizmetidir.

Bu Ön Bilgilendirme Formu’ nun konusu ürün, bir yarım eğitim dönemi ve bir tam eğitim yılı olmak üzere 3 eğitim dönemini kapsayan bir set olup, satın alma tarihinden 16 Ağustos 2023 tarihine kadar alıcının Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nde belirtilen kullanım lisansı süresince sadece internet üzerinden erişimine açık olan dijital içerik Kurssenle 9.Sınıf Dijital Eğitim Paketi, Kurssenle 10.Sınıf Dijital Eğitim Paketi, Kurssenle 11.Sınıf Dijital Eğitim Paketi, Kurssenle YKS Dijital Eğitim Paketi‘ni (“Ürün”) kapsar. Dijital Kurssenle ürünü ; sadece internet üzerinden verilen özellikleri kapsar. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra dijital içerik hemen kullanımınıza açılacaktır. Ürünlerin dijital yayınların kapsamı, açılış tarihi yeni eğitim programındaki ve üniversite sınav sistemindeki gelişmelere göre değişebilir.

Ürün’de yer alan dijital içeriğin tamamının/bir kısmının erişim/teslim tarihi üniversite sınav sistemindeki gelişmelere ve müfredat değişikliklerine göre alıcıyı mağdur etmeyecek koşullarda değişebilir. Satıcı, kullanım lisansı süresi içerisinde toplamda 15 gün boyunca Ürün içeriğini muhtemel müfredat değişiklikleri ve/veya sınav sisteminde olabilecek değişiklikler doğrultusunda revize etmek, teknik bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek amacıyla ve benzeri sebeplerle Ürün’e erişimi kısmen veya tamamen kapatabilir. Bu durum, kullanım süresinin azaldığı anlamına gelmez ve alıcı lehine iade hakkı doğurmaz.

Satın almak üzere olduğunuz Ürün sayesinde, Ürün’ün dijital içeriğindeki anlatımları internet üzerinden izleyebilir ve öğrenebilirsiniz.

Ürün ile ilgili daha detaylı bilgi, www.kurssenle.com adresindedir. Ayrıca, Ürün’e ilişkin detaylı kullanım şartlarına Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’nden ulaşabilirsiniz. Ayrıca 444 2059 Müşteri Hizmetleri’ni arayarak veya yukarıda yazılı adresimize gelerek Ürün hakkında bilgi alabilirsiniz.

III- ÜRÜN BEDELİ VE ÖDEME YÖNTEMLERİ

Ürün:

Kurssenle 9.Sınıf Dijital Eğitim Paketi için 4.560TL Ürün Bedeline (KDV dâhil)’dir,

Kurssenle 10.Sınıf Dijital Eğitim Paketi için 5.520TL Ürün Bedeline (KDV dâhil)’dir,

Kurssenle 11.Sınıf Dijital Eğitim Paketi için 5.520TL Ürün Bedeline (KDV dâhil)’dir,

Kurssenle YKS Dijital Eğitim Paketi 6.480TL. Ürün Bedeline (KDV dâhil)’dir.

Ürün Bedelinin Geçerli Tarihi: 16 Ağustos 2023

Ürün Miktarı: 1

Yukarıda yer alan Ödeme, aşağıda belirtilen yöntemlerden biri ile yapılabilecektir:

  1. Havale/Eft Yolu ile Ödeme: Ürün Bedeli’nin SATICI’nın www.kurssenle.com web sayfası üzerinde yer alan banka hesap numarasına gönderilmesi sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından ilgili ödeme için havale veya EFT masrafları tarafınıza yansıtılabilir. Böyle bir durumda, Satıcı’nın ilgili havale veya EFT masraflarından sorumluluğu yoktur.
  2. Kredi Kartı ile Ödeme: www.kurssenle.com web sayfası üzerinde yer alan yönergelerin izlenerek kredi kartı kullanmak sureti ile yapılan ödeme yöntemidir. Bu yöntemde Ürün Bedeli, yetkili ödeme sağlayıcı kuruluş tarafından tahsil edilmektedir. Taksitle ödeme yönteminin seçilmesi halinde, ödeme sağlayıcı kuruluşlar tarafından işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün Bedeli üzerinden uygulanacak bir vade farkı tarafınıza yansıtılabilir. Ancak, böyle bir durumda Satıcı’nın hiçbir sorumluluğu olmayıp, vade farkı tamamen ödeme sağlayıcı kuruluş ile aranızdaki sözleşme ilişkisinden kaynaklanmaktadır.

IV- ÜRÜNÜN TESLİMİ VE SATICININ BORCUNU İFASI

Ürün ile ilgili bu Ön Bilgilendirme Formu’nu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni onaylamanızı ve işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün Bedeli’ni ödemenizi müteakip satışın ‘tamamlanması ile başka bir işleme gerek olmaksızın dijital içerik, satın alma ekranında yer alan forma gireceğiniz TELEFON Numarası ile erişiminize açılacaktır. Bu kapsamda, dijital içeriğe erişimde tarafınızca kullanılacak kullanıcı adı ve parola, ödeme işlemi tamamlandığı anda, satın alma işlemleri sırasında beyan ettiğiniz e-posta hesabına gönderilecektir. Ürün’ün teslimi ve Ürün’de yer alan dijital içeriğin oluşturulması ve sunumu, işbu Ön Bilgilendirme Formu’na ve ardından onaylayacağınız Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne uygun olarak Satıcı tarafından ifa edilecektir.

V- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

Ürün’ün fikri mülkiyet haklarının bir kısmı üçüncü şahıslara ait olup, üçüncü şahıslar tarafından oluşturulan içerikte mevcut bilgilerin doğru olmamasından SATICI sorumlu değildir.

VI- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerinizi ve diğer bilgilerinizi Satıcı, güvenliğinizi ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim olarak, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. Ürün’ün kişiye özel hizmet verebilmesi için üyelik kaydı sırasında Ad, Soyad, Mail adresi, Telefon Numarası bilgilerinizin alınması gereklidir. Bu bilgiler olmadan dijital içeriğe erişim sağlamanız mümkün değildir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ne https://www.kurssenle.com/kvkk linkinden ulaşabilirsiniz.

VII- DİJİTAL İÇERİKLERİN İŞLEVSELLİĞİNİ ETKİLEYEBİLECEK TEKNİK KORUMA ÖNLEMLERİ

Satın aldığınız dijital içeriklere internet üzerinden erişim sağlamanız mümkün olup, bulunduğunuz yerdeki internet bağlantı yöntem ve hızınız, kullanmakta olduğunuz elektronik cihazın teknik özellikleri, Ürün’den etkin ve verimli yararlanmanızı etkileyebilecektir. Bu nedenle Ürün’den en iyi şekilde yararlanabilmeniz için yeterli hızda bir internet bağlantısına ve bağlantıyı destekleyen donanıma sahip bir elektronik cihaza sahip olmanız önerilmektedir. Ürün’den yararlanmak yüksek data transferini gerektirebileceğinden internet servis sağlayıcınızın yapabileceği ek ücretlendirmeler ile limit-kota aşımlarınızdan ve diğer nedenlerden kaynaklanabilecek ücretlendirmelerden SATICI sorumlu değildir. Ayrıca, dijital içeriklerin mobil veya masaüstü cihazlarda çalıştırılması için üçüncü taraflarca sağlanan uygulamalara ilişkin her türlü sorumluluk tarafınıza aittir.

VIII-MÜCBİR SEBEP

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan ve kabul edilen tüm hallerde, Satıcı’nın işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu veya bu gibi durumlar Satıcı için, gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Satıcı’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce web sitesine erişimin engellenmesine yönelik verilen ihtiyati tedbir kararları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, Satıcı’nın kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

IX-CAYMA HAKKI

Ürün kapsamında dijital içerik bulunduğundan dijital içeriğe erişim imkanı sağlandığı anda Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca cayma hakkınız bulunmamaktadır.

Dijital içeriğe erişim sağlanmadan önce 14 günlük ücretsiz deneme hakkı bulunmaktadır. 14 günlük deneme süresinin kullanımından sonra sistemin yıl boyunca aktif olabilmesi için Satıcı’ya telefon veya e-posta ile bildirimde bulunmanız gerekmekte ve ödeme işlemine geçmeniz gerekmektedir. Şüpheye mahal vermemek üzere, Ürün dijital içerik ifa gerçekleşmiş sayılacak ve cayma hakkı kullanılamayacaktır.

X- TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERME/ALMA MUVAFAKATI

İşbu Ön Bilgilendirme Formu ekinde yer alan açık rıza metni ile açık rıza vermeniz halinde, SATICI’nın, SATICI’nın grup şirketlerinin ve iş ortaklarının, her türlü reklam, tanıtım ve yapmış olduğu ve/veya ileride yapacağı her türlü kampanyalara ait bilgi elektronik iletilerinin, E-mail, SMS, IVR, telefon ve her türlü iletişim aracı ile yapılacak reklam ve bilgilendirmelerin tarafınıza ulaşmasını kabul etmektesiniz. Açık rıza vermemeniz halinde kişisel verileriniz bu maddede sayılan amaçlarla kullanılamaz. Dilediğiniz zaman verdiğiniz açık rızanızı geri çekerek bu iletileri almayı reddedebilirsiniz. Redde dair talebin işbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yazılı iletişim kanallarından biri ile SATICI’ya ulaşmasından itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde ticari elektronik ileti gönderilmesi durdurulur.

XI-TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ ÇÖZÜM MEKANİZMASI:

Soru, talep ve şikayetleriniz ile cayma taleplerinizi yukarıdaki adrese, destek@kurssenle.com e-posta adresine ya da 444 2059 Müşteri Hizmetleri numarasına iletebilirsiniz. Ayrıca, şikâyet ve itirazlarınız konusundaki, her takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen parasal sınıra kadar olan başvurularınızı, Tüketici Hakem Heyeti’ne, söz konusu parasal sınırın üzerindeki başvurularınızı ise Tüketici Mahkemesi’ne yapabilirsiniz.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda yer alan Ürün’ün temel niteliklerine, satış fiyatına, ödeme şekline, teslimatına ilişkin bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Ürün ile ilgili her türlü bilgiyi okuduğunuzu, anladığınızı ve onayladığınızı kabul ve beyan etmektesiniz.

Bu Ön Bilgilendirme Formu’nun bir örneğini yazıcınızdan alabileceğiniz gibi, dijital olarak da saklamanız mümkündür. Onaylamış olduğunuz bu Ön Bilgilendirme Formu’nun bir örneği, SATICI tarafından saklanacaktır.