LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

AŞAĞIDAKİ “ONAY” KUTUSUNU TIKLADIĞINIZDA İŞBU SÖZLEŞME’YE TARAF KABUL EDİLİR VE SÖZLEŞME İÇERİĞİNDE BELİRTİLEN HÜKÜM VE ŞARTLARI ELEKTRONİK ORTAMDA KABUL ETMİŞ VE ONAYLAMIŞ OLURSUNUZ. “ONAY” KUTUSUNU TIKLADIĞINIZ ANDA SİTE’DE YER ALAN ÜRÜN(LER) VE/VEYA İÇERİK(LER) ERİŞİMİNİZE AÇILACAKTIR.

Sözleşme hükümlerini kabul etmiyorsanız veya bu hususta çekinceleriniz varsa lütfen sözleşmeyi onaylamayınız ve www.kurssenle.com içerik ve ürünlerine erişmeyiniz. Elektronik ortamda yaptığınız onay ve kabul işlemlerinin kayıt altında tutulduğunu ve kolaylıkla tespit edilebildiğini belirtmek isteriz. Onay verdiğiniz Sözleşme ayrıca kayıt işleminizde beyan ettiğiniz elektronik posta adresinize de postalanacaktır.

İşbu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (¨Sözleşme¨), www.kurssenle.com sitesi (¨Site¨) kapsamında her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları (hep birlikte ¨ Fikri Mülkiyet Hakları¨) içerik sağlayıcı olarak şirketimiz Yes Donanım Yazılım ve Bilişim Tek. Tic. Ltd. Şti.’ne (¨Şirket” veya “KURSSENLE”) ve/veya Site’ye içerik sağlayan üçüncü taraflara ait olan ve başta Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Sınai Mükiyet Kanunu olmak üzere yürürlükteki mevzuat kapsamında korunan içerik(lere) ve ürün(lere) erişim ve kullanım kurallarını düzenlemektedir.

İşbu Sözleşme kapsamında süreli erişim lisansı elde ettiğiniz dijital içerikten oluşan Kurssenle paketinin (“ÜRÜN ») ve/veya Site’de yer alan tüm içeriklerin (“İÇERİK(LER)” in özellikleri ile, kullanım ve hizmet şartları www.kurssenle.com sayfasında ayrıca yer almakta olup; işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile Site’de yer alan ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER)’in özelliklerini ve tarafınıza verilen süreli lisans haklarının kapsamını da kabul etmiş sayılırsınız. Bu nedenle, İÇERİK(LER) ve/veya ÜRÜN(LER)e ilişkin bilgilere ilgili adreslerden ulaşarak, lütfen dikkatlice okuyunuz. İÇERİK VE ÜRÜNLER’e erişmek ve/veya kullanmak için gereken tüm bilgisayar donanımı ve iletişim donanımlarının temini ve bakımı KULLANICI olarak sizin sorumluluğunuzda olup; ihtiyaç duyacağınızasgari teknik özelliklere sahip donanım bilgisi Site’de mevcuttur. Kullanmakta olduğunuz donanım ve alt yapının Site’de belirtilen asgari koşulları sağlamaması sebebiyle doğabilecek yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili olarak KURSSENLE’nin hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle uğrayabileceğiniz kullanım kayıpları ve erişim sorunları dâhil hiçbir kaybınızdan sorumlu olmayacağımızı, bu sebeplerle yapılacak iade taleplerinin kabul edilmeyeceğini beyan ederiz.

KURSSENLE, önceden haber vermeksizin işbu Sözleşme’de yürülükteki mevzuatın gerektirdiği emredici ve müfredat değişikliklerinin zorunlu tuttuğu güncelleme ve değişiklikleri yapabilecektir. Site üzerinden yapılacak ilan tarihinden itibaren güncel Sözleşme ile bağlı olduğunuzu belirtiriz.

Bunun dışında KURSSENLE işbu Sözleşmeyi ve KULLANICI’ya sağlanan ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER)i tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda revize edebilir. Herhangi bir revizyon veya değişiklik Site’de yayınlandığında geçerli olacaktır. KULLANICI, değişikliklerden haberdar olmak için Site’yi düzenli olarak gözden geçirir. Ancak yapılan değişikliklerin KULLANICI’nın aleyhine olması ve işbu Sözleşme kapsamında sunulan ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER)den faydalanma haklarını kısıtlaması halinde KULLANICI’nın işbu Sözleşme’yi Madde 2.5 hükmü uyarınca fesih hakkı saklıdır. Yapılan bildirimi müteakip KULLANICI, ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER)i ve Site’yi kullanmaya devam ederse, yapılan değişikleri kabul etmiş sayılır ve bu değişikliklerle bağlı olur.

1. SÖZLEŞME’NİN TARAFLARI ve KONUSU

1.1 Lisans Veren (Kurssenle):

Unvanı: Yes Donanım Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.

Adres: Esentepe Mah. Seyran Cad. No:1/14 Çorlu-Tekirdağ/TÜRKİYE

Web-adresi: www.kurssenle.com

Müşteri Hizmetleri: 444 2059

1.2. Lisans Alan (Kullanıcı):

Adı / Soyadı / Unvanı: Nihai Tüketici (“ALICI”)

Sözleşme’de KURSSENLE ve KULLANICI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak ifade edilmektedir.

1.3 Ürün / İçerik ve Özellikleri: LİSANS ALAN, işbu Sözleşme’de, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde ve ön bilgilendirme formunda özellikleri belirtilen internet erişimli eğitim materyali olan ÜRÜN’e münhasır olmayan, süreli ve sınırlı erişim lisansı hakkını elde etmiştir. Süreli erişim lisansı hakkı; e-eğitim Ürün’ü olan Kurssenle bu Sözleşme kapsamında internet üzerinden erişim ve belirtilen çerçevede kullanım olanağı sağlamaktadır. ÜRÜN ve İÇERİKLER’in özellikleri Site’deki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan ön bilgilendirme formunda yer almaktadır.

İşbu Sözleşme, seçmiş olduğunuz ÜRÜN(LER) VE/VEYA İÇERİK(LER)e Site aracılığıyla erişmek suretiyle KULLANICI’ya sağlanan sınırlı ve münhasır olmayan lisans hakkına dair Tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

2. ÜRÜN(LER) VE İÇERİK (LER)E İLİŞKİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

2.1 Fikri Mülkiyet Hakları’nın Sahibi: Tüm www.kurssenle.com Sitesi ve bölümlerinin, Site ile birlikte veya Site aracılığıyla elde edilen, tescilli olup olmadığına bakılmaksızın, tüm içerikler, programlar, yazılımlar, videolar, klipler, kaynak kodları, tasarımlar, resimler, görseller, videolar, logo, marka, amblem, gelişim raporları, ticari sır, know-how ve eserlerin üzerindeki mülkiyet hakları ile, fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının sahibi:

(i) Tek başına KURSSENLE tarafından geliştirilmiş ise, münhasıran KURSSENLE’dir,

(ii) Site’ye içerik, ortam ve/veya platform temin eden (a), KURSSENLE’nin bağlı şirketleri(b), yan kuruluşları ve/veya (c), KURSSENLE tedarikçileri tarafından geliştirilmiş ise, söz konusu içerik ve eserleri geliştiren ilgili üçüncü kişilerdir.

KULLANICI kendisine işbu Sözleşme ile Madde 2.2’de tanımlı sınırlı ve süreli bir erişim ve kullanım lisansının verildiğini, ÜRÜN(LER) VE İÇERİK(LER)lerden sadece bu lisans çerçevesinde yararlanabileceğini, kullanım amacının dışına çıkan her türlü davranışının lisans ihlali sayılacağını ve işbu Sözleşmenin KURSSENLE tarafından derhal ve haklı nedenle feshedilebileceğinden haberdar olduğunu beyan ve kabul eder.

2.2 Lisans Hakkı: İşbu Sözleşme ile Kullanıcı, sadece Site üzerinden satın almış olduğu ÜRÜN ve İÇERİK(LER)’e işbu Sözleşme’nin onay tarihinden başlamak üzere 16 Ağustos 2024 tarihine kadar erişme ve burada belirtilen şartlarla kullanma hakkına sahip olmuş olur. KULLANICI’ya verilen bu lisans süreli, münhasır olmayan (basit ruhsat), Türkiye’de geçerli, devredilemez, alt lisans verilemez bir lisanstır. KULLANICI bu lisans kapsamında satın aldığı ÜRÜN ve İÇERİK(LER)’e lisans geçerli olduğu sürece Site üzerinden erişebilir, çalıştırabilir ve görüntüleyebilir. Ancak KULLANICI, söz konusu ÜRÜN ve İÇERİK(LER)’e 1 yıllık lisans süresi içerisinde 350 gün boyunca erişebilecektir. Erişim yapılabilecek 350 günlük sürenin tarihleri her bir ÜRÜN özelinde Site’de yer almaktadır. Ancak KULLANICI’nın kendisinden kaynaklanmayan herhangi bir sebeple ÜRÜN ve/veya İÇERİK(LER)i belirtilen tarihlerde kullanamaması halinde, erişim sağlanamayan günler KURSSENLE tarafından lisans süresine eklenecektir.

Lisans sadece ÜRÜN ve İÇERİK’i satın alan KULLANICI’ya 1 adet ile sınırlı olarak verilmektedir. Lisans birden fazla kullanıcı tarafından kullanılamaz. Bu durumun tespiti halinde KURSSENLE’nin Sözleşme’yi haklı nedenle ve derhal fesih hakkı saklıdır.

2.3 Yasaklı Eylemler ve İşlemler: KULLANICI, Site’yi, ÜRÜN ve İÇERİK(LER)i yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul eder. KULLANICI, Site’deki içerikleri hiçbir surette kopyalamamayı, değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı, kiralamamayı, modifiye etmemeyi; bu ÜRÜN ve İÇERİKLERİ kullanarak türev ve/veya işleme eser hazırlamamayı, bu ÜRÜN ve İÇERİKLER’in düzenini ve tasarımını bozmamayı, kullandığı her türlü ÜRÜN ve İÇERİK’i (her türlü eser, içerikler, programlar, yazılımlar, videolar, klipler, kaynak kodları, tasarımlar, resimler, görseller, videolar, logo, marka, amblem, gelişim raporları, ticari sır, know-how,animasyon karakterleri müzik eseri kompozisyonunu söz ve beste dâhil) bu Sözleşme’de belirtilen amaç ve sınırlardışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, ÜRÜN ve İÇERİKLER’de yerleştirilmiş olan marka, amblem, logo, uyarı ve açıklamaları kullanmamayı, değiştirmemeyi, silmemeyi, kopyalamamayı, ÜRÜN ve İÇERİKLER üzerinde tersine mühendislik yapmamayı, umuma iletmemeyi, hiçbir vasıta ile yayınlamamayı, işlememeyi, bedelli veya bedelsiz satış, kiralama, alt lisans verme dâhil üçüncü şahısların kullanımına ve tasarrufuna sunmamayı, kamuya açık yerlerde izletmemeyi, teşhir etmemeyi kabul ve beyan eder. KULLANICI, Site, ÜRÜN ve/veya İÇERİKLER’in tümünü veya bir bölümünü (back up amaçlı olsa dahi) bilgisayarına indiremez, kaydedemez, kısmen veya tamamen kopyalayamaz.

Site, ÜRÜN ve/veya İÇERİKLER doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir gelir veya benzeri menfaat konusu yapılamaz; ÜRÜN ve/veya İÇERİKLERbirden fazla sayıda bilgisayar, iş istasyonu ve/veya sunucuda aynı anda kullanılamaz.

KULLANICI, Site’ye ve/veya bu Sitede yer alan “link”ler ile erişilen içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, üçüncü kişilerin KURSSENLE hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde müdahalelerde bulunamaz. KULLANICI’nın yasaklı eylemler ve işlemler yoluyla elde ettiği ÜRÜN’e, İÇERİK’e, ortama ve/veya platforma ait her türlü bilgi KURSSENLE mülkiyetinde ve gizli bilgi olup, KULLANICI hiçbir şart ve surette yasaya ve SÖZLEŞME’ye aykırı bir şekilde elde ettiği bu gizli bilgileri kullanamaz, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa edemez ve açıklayamaz.

KULLANICI, işbu maddede belirtilen yükümlülüklerinin KURSSENLE iştirakleri ve tedarikçileri de dâhil olmak üzere, Site’de yer alan üçüncü şahıslara ait içerikleri de kapsadığını, içerikler üzerinde hak sahibi olan üçüncü şahısların Fikri Mülkiyet Haklarına, markalarına ve tescilli olsun veya olmasın tüm diğer haklarına herhangi bir müdahalede bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4. Sözleşme’nin KURSSENLE Tarafından Haklı Feshi: KULLANICI’nın, Site’yi, ÜRÜN ve/veya İÇERİKLERİ hukuka ve Sözleşme’ye aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için bizzat kullanması ve/veya bu fiilleri yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin ve erişim hakkı vermesi, bu yöndeki bir fiile katılması veya bu yöndeki bir fiili teşvik etmesi, işbu Sözleşme’yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmesi halinde KURSSENLE, SÖZLEŞME’yi derhal ve haklı nedenle feshederek tüm zararlarını talep edebilecektir. KULLANICI ayrıca işbu madde kapsamındaki taahhüt ve yükümlülüklerine uymadığı takdirde, bu fiillerden zarar gören üçüncü kişiler tarafından KURSSENLE’ye yöneltilen taleplerden ve doğabilecek tazminatlardan münferiden sorumlu olacak olup, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere KURSSENLE’nin uğrayacağı her türlü masrafı karşılamakla yükümlü olacaktır.

KULLANICI, işbu Sözleşme’yi onayladığı tarihten itibaren, Site’de bulunan tüm ÜRÜN ve İÇERİK’leri (her türlü eser, içerikler, programlar, yazılımlar, videolar, klipler, kaynak kodları, tasarımlar, resimler, görseller, videolar, logo, marka, amblem, gelişim raporları, ticari sır, know-how, animasyon karakterleri müzik eseri kompozisyonunu söz ve beste dâhil), (a) üçüncü şahısların haklarının (fikri mülkiyet hakları dâhil olmak üzere bunlarla sınırlı kalmaksızın) ihlaline veya tecavüzüne neden olacak şekilde veya (b) donanımlar için zararlı veya bozucu olacak şekilde veya (c) üçüncü şahısların bilgisayar sistemlerine, ağ veya donatılarına zarar verebilecek şekilde göndermek veya iletmek üzere kullanmayacağını kabul etmiştir. KULLANICI, bunun aksine davrandığı takdirde, işbu SÖZLEŞME uyarınca, tüm sorumluluğun KULLANICI’ya ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslardan her türlü talep, zarar ve ziyandan münferiden sorumlu olacağını, KURSSENLE’yi bu tür taleplerden ari tutacağını, bu hükmün KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, KURSSENLE’nin üçüncü şahıslara tazminat ödemesi durumunda KURSSENLE’nin KULLANICI’ya rücu hakkının olduğunu ve KURSSENLE’nin talebi üzerine, KURSSENLE tarafından ödenmiş olan tazminatları ve masrafları kayıtsız ve şartsız olarak, defaten KURSSENLE’ye ödemeyi gayrikabili rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

2.5. Sözleşme’nin Kullanıcı Tarafından Feshi: Kullanıcı, işbu Sözleşme ve Sözleşme kapsamında sunulan ÜRÜN ve/veya İÇERİKLER’in (mevzuatın öngördüğü durumlar hariç) KURSSENLE tarafından değiştirilmesi ve yapılan değişikliklerin objektif kriterler ışığında Kullanıcı’nın aleyhine olması ve işbu Sözleşme kapsamında sunulan ÜRÜN ve/veya İÇERİKLER’den faydalanma haklarını kısıtlaması (örneğin mevcut erişim lisansının kısıtlanması, sona erdirilmesi gibi) halinde, Sözleşme değişikliğine dair Site’de bildirim yapılmasını müteakip 7 (yedi) gün içinde destek@kurssenle.com mail adresine -sebeplerini de belirterek- işbu Sözleşme’yi feshetmek istediğine ilişkin yazılı bildirimde bulunabilir. Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından yapılan değişikliklere istinaden feshedilmesi halinde, sadece Kullanıcı tarafından ödenen bedel, Kullanıcı’nın lisansı kullanımı oranında hesaplanacak ve kullanılmayan döneme ait bedel Kullanıcı’ya iade edilecektir.

3. KURSSENLE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

KURSSENLE, Site kapsamında üçüncü kişi satıcılara, sağlayıcılara ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara, ürünlere veya içeriklere “link” verebilir. Bu “link”ler, sadece referans kolaylığı nedeniyle KURSSENLE tarafından sağlanmış olup; link verilmiş olması KURSSENLE’nin ulaşılan web sitesinden sorumlu olduğu veya siteyi işleten kurum veya kişinin edimini taahhüt ettiği ve/veya web sitesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunu garanti ettiği anlamına gelmez. Site üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında KURSSENLE’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

KURSSENLE, KULLANICI’nın kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerini ve diğer bilgilerini, anonim veri haline getirmek kaydıyla, KULLANICI güvenliğini ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa edebilmek ve bazı istatistiki değerlendirmelerde bulunabilmek için dilediği biçimde bir veritabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir.

4. SORUMSUZLUK VE SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

KURSSENLE Site’ de yer alan ÜRÜN ve İÇERİKLER’İ “mevcut olduğu haliyle, olduğu gibi satış” esasları dâhilinde sunmakta ve bunlara ilişkin herhangi bir performans ya da ifa garantisi veya başarı garantisi veya bir hizmet seviyesi taahhüdü vermemektedir.

Site’ de yer alan üçüncü taraflara ait içerik ve ürünlerden ilgili içerik sahibi sorumlu olup söz konusu üçüncü taraf içerik ve/veya ürünlerinde KURSSENLE ve/veya kullanıcılar tarafından herhangi bir hata tespit edildiği takdirde bu hatanın giderilmesi ilgili içerik sahibinin sorumluluğunda olmakla birlikte, KURSSENLE hatanın bir an önce giderilmesi için gereken her türlü çabayı gösterecektir. KULLANICI’ nın ÜRÜN ve İÇERİKLER’ i bu Sözleşme’ de belirtilen amaç ve kapsamda kullanması esastır. KURSSENLE, Site’ de yer alan ÜRÜN ve İÇERİKLER’ in kullanımı sırasında KULLANICI kaynaklı oluşabilecek herhangi bir sorundan, veri kaybından veya bilgisayar sisteminde meydana gelecek hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KURSSENLE, Site’nin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak sunulmasını garanti etmemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet ya da performans seviyesi taahhüdü vermemektedir. Ayrıca ÜRÜN ve İÇERİKLER için verilen 1 yıllık lisans kapsamında KULLANICI’ nın Site’ye 350 gün erişim hakkı olacaktır. Site’ye erişim sağlanamayan tarihler Ürün bazında Site’de yer almaktadır. Site’nin etkin biçimde kullanımı ve bu kullanımın tüm sonuçları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, KURSSENLE, KULLANICI’nın Site’den faydalanmaması, hedeflediği başarıyı yakalayamaması veya beklediği sonuçları alamamasından ve bu sebeplerle ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

KURSSENLE, Kullanıcı’nın ÜRÜN’ü kullanırken paylaştığı datalar sonucu Kullanıcı’ya geri bildirim yapabilir, çalışma planları ve test önerilerinde bulunabilir. Ancak bu geri bildirim ve öneriler, Kullanıcı’nın kendi performansı ile doğrudan bağlantılı olup bu geri bildirim ve önerilere Kullanıcı tam olarak uysa dahi KURSSENLE hiçbir surette herhangi bir performans veya başarı garantisi vermemektedir.

KURSSENLE, KULLANICI’nın süreli erişim lisansı hakkına konu ÜRÜN ve İÇERİKLER’e yönelik üçüncü taraflarca telif hakkı ihlali veya mülkiyet hakkı ihlalinin öne sürülmesi ve/veya mahkeme tarafından bir tedbir getirilmesi durumunda Site ile sunulan ve ihlale konu olan ÜRÜN ve İÇERİK’i veya gerektiğinde tüm ÜRÜN ve İÇERİK’i kaldırma yetkisine sahiptir.

Maddi, manevi, doğrudan ve dolaylı zararlar dâhil olmak üzere, teknolojik gelişmeler sonucu teknolojik altyapı geliştirmeleri ve/veya asgari teknik gereksiniminlerdeki değişikliklerden dolayı meydana gelecek hiçbir zarardan KURSSENLE sorumlu değildir.

ÜRÜN ve İÇERİKLER, KULLANICI’nın kişisel amaçlarına yönelik özel üretim olmayıp, ÜRÜN seçimi KULLANICI’nın tercihine sunulmuştur.

KULLANICI’nın Site, ÜRÜN ve İÇERİKLER’in kullanımından dolayı zarara uğraması ve bu durumun KURSSENLE’nin kusurundan kaynaklandığının belgelenmesi halinde, KURSSENLE’nin toplam sorumluluğu her halukarda Ön Bilgilendirme Formu’nda ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde belirtilen ürün bedeli ile sınırlı olacaktır.

5. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan ve kabul edilen tüm hallerde, KURSSENLE’ nin işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etmesi veya ifa etmemesi halinde sorumluluğu geçici olarak askıya alınacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar KURSSENLE için gecikme, eksik ifa etme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek ve bu durumlar için KURSSENLE’ den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, mahkemelerce sonradan kaldırılmasına karar verilen web sitesine erişimin engellenmesi kapsamında verilen ihtiyati tedbir kararları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, KURSSENLE’nin kusuruyla neden olmadığı, kontrolü haricinde gelişen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

6. VERİ UYGULAMALARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Site’ye kayıt olurken veya sonrasında verilecek olan şifre ve diğer bilgilerin doğruluğu, güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla Site’ye KULLANICI adına erişimden KURSSENLE sorumlu değildir. KULLANICI’ların, Site’ye erişim araçlarının (kullanıcı adı ve şifre) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak KURSSENLE’nin, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI, KURSSENLE’den her ne ad altında olursa olsun herhangi bir zarar veya tazminat talebinde bulunamaz. Kurssenle’nin kişisel bilgileri muhafazasına ilişkin KURSSENLE Gizlilik ve Güvenlik Politikası https://www.kurssenle.com/gizlilik-politikası adresindedir.

7. İLETİŞİM BİLGİLERİ VE MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Site ve SÖZLEŞME ile ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz olursa, Site’deki KURSSENLE Müşteri Hizmetleri’ne başvurabilirsiniz.

İletişim Bilgileri:

Yes Donanım Yazılım ve Bilişim Teknolojileri Tic. Ltd. Şti.

Esentepe Mah. Seyran Cad. No:1/14 Çorlu-Tekirdağ/TÜRKİYE

Ürün Desteği / Müşteri Çağrı Merkezi: 444 2059

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1 Sözleşme’nin Devri: KULLANICI bu Sözleşme’yi ve bu Sözleşme kapsamında sahip olduğu hakları bir başka kişiye ya da kuruma devredemez. KULLANICI, KURSSENLE’nin bu Sözleşme kapsamındaki haklarını ve sorumluluklarını KULLANICI’nın iznine gerek olmaksızın üçüncü bir kişiye devredebileceğini veya üçüncü bir kişi ile sözleşme akdedebileceğini kabul eder.

8.2 Yazılı Feragat: KURSSENLE, işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını uygulamayı ertelemekle veya yalnızca bir kısmını uygulamakla, haklarının hiçbirinden vazgeçmiş olmaz. Taraflardan herhangi biri tarafından işbu Sözleşme’de yer alan hükümlerin ihlal edilmesi ya da Taraflardan herhangi birinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri bakımından temerrüde düşmesi halinde, diğer Taraf sahip olduğu hak veya haklardan feragat edebilir. Feragatnamenin yazılı olması ve feragat eden Taraf tarafından imzalanması gerekmektedir. Herhangi bir haktan feragat edilmesi, diğer haklardan da feragat edildiği anlamını taşımayacaktır.

8.3 Kısmi Geçersizlik: İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün mahkeme veya yetkili merciler tarafından geçersiz veya uygulanamaz kılınması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Mahkeme veya yetkili merci tarafından bu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün/hükümlerinin uygulanabilir olmadığına karar verilirse, KURSSENLE bu hükmü/hükümleri kanunların emredici hükümlerine ve Taraflar’ın işbu Sözleşme kapsamındaki iradelerine uygun olarak düzeltir veya bu hükmün/hükümlerin dışındaki Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerli kalmasına karar verebilir.

9. SÖZLEŞME’NİN YÜRÜRLÜĞÜ VE SONA ERMESİ

KULLANICI, Site üzerinden işbu Sözleşme’yi kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu Sözleşme Taraflar arasında yürürlüğe girer. İşbu Sözleşme,

(a) KULLANICI’nın ÜRÜN’ü kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi,

(b) İşbu Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi,

durumlarından herhangi birinin gerçekleşmesi halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, KULLANICI’ya verilen lisans hakkı kendiliğinden sona erecektir. Ancak KULLANICI, Sözleşme sona erse bile, başta yasaklı eylemler olmak üzere, niteliği gereği Sözleşme’den bağımsız nitelik taşıyan ileriye dönük taahhüt ve tekeffül hükümlerinden sorumlu olmaya devam edecektir.

KULLANICI’nın, Sözleşme’de yer alan hükümlerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda, KURSSENLE’nin işbu Sözleşme’yi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni derhal feshetme ve KULLANICI’nın işbu Sözleşme’de tanınan süreli erişim lisansı hakkını iptal etme hakkı olup, KURSSENLE isterse -tamamen kendi takdirinde olarak-10 (on) gün içerisinde KULANICI tarafından durumun düzeltilmesi gerektiğini, aksi takdirde Sözleşme’nin feshedileceğini KULLANICI’ya yazılı olarak bildirebilir. Bu süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, sürenin sonunda KURSSENLE yazılı bildirimiyle, işbu Sözleşme’yi feshedebilir. KURSSENLE, açıkça mevzuata aykırı olan veya suç teşkil eden kullanımları tespit etmesi halinde önceden haber vermeksizin KULLANICI’nın süreli erişim lisansını tek taraflı iptal etme ve erişimini engelleme hakkını saklı tutar. KURSSENLE’nin bu sebeplerle Sözleşme’yi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni feshetmesi veya KULLANICI’nın süreli erişim lisansını iptal etmesi ile erişimini engellemesi halinde, KULLANICI’ya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

KULLANICI, işbu Sözleşme’nin sona ermesi üzerine, KURSSENLE’nin talep etmesi halinde, www.kurssenle.com’dan elde ettiği her türlü içeriği, bilgiyi, müziği, görüntüyü ; mülkiyeti, yönetimi veya denetim ve kontrolü altında bulunan tüm bilgisayarlardan ve/veya depolama ortamlarından silmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

10. KURSSENLE PAKETİNİN UYUMLULUK ŞARTLARI

Kurssenle ürünü, sadece satın alındığı eğitim dönemine ait program ve erişim hizmeti sunmaktadır. İlgili döneme ait öğretim programının sona ermesi ile Kurssenle ders programı sona erer.

Dijital Kurssenle ürünü her takvim yılının Ağustos ayı içinde yeni döneme geçmekte ve yenilenmektedir.

Her takvim yılının Ağustos ayında yeni döneme ait Kurssenle online ve Kurssenle cep uygulamasına geçiş ile birlikte, artık yeni dönem Kurssenle online ve Kurssenle cep uygulaması üzerinden KULLANICI soruların cevaplarına ulaşamaz.

Bu madde Ön Bilgilendirme Formunda KULLANICI’nın bilgisine sunulmuş olup, KULLANICI Ön Bilgilendirme Formunu onaylayarak bu maddeyi aynen kabul etmiştir.

11. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğan veya Sözleşme ile ilgili olan tüm uyuşmazlıkların esasına Türk Hukuku uygulanacaktır. Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için Çorlu Mahkemeleri’nin ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu kabul ederler.